Centra voor eerstelijnspsychologie

De HoofdZorg biedt via zijn Centra voor EerstelijnsPsychologie kortdurende oplossingsgerichte therapieën en dit rond diverse problematieken. Onze medewerkers zijn klinisch psychologen met een bijkomende oplossingsgerichte therapieopleiding. Onze centra kennen geen wachtlijsten.

Voor meer info, klik logo.

Consulting & Vorming

Steeds meer en meer krijgen zorgverstrekkers en medewerkers uit de zorg- en welzijnssector te maken met mensen met (een vermoeden van) geestelijke gezondheidsproblemen. De HoofdZorg biedt daarom kwalitatieve vormingen aan voor eerstelijnswerkers en dit rond diverse thema’s uit degeestelijke gezondheidszorg.

Voor meer info, klik logo.

Uitgeverij

De Hoofdzorg Uitgeverij geeft jaarlijks een aantal publicaties uit, geschreven door hulpverleners (huisartsen, psychologen, maatschappelijk wekers), met een jarenlange ervaring rond diverse thema’s uit de geestelijke gezondheidszorg. Deze uitgaven zijn telkens gericht op het zelf aan de slag gaan met je probleem.

Voor meer info, klik logo.

Angst Om Te Vliegen

Quit Smoking